İş Dünyası İçin Müzakerecilik” Konferansı’nda Konuşmacı Olarak Yer Aldık !