Spring Global

Archive

Volvo, Kale Grup, Teknopark “8 Mart Webinar Serisi”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Volvo Türkiye, Kale Grubu ve GOSB Blink Teknopark çalışanlarıyla sanal farkındalık buluşmalarımız gerçekleşti. Toplumsal cinsiyet eşitliğine mercek tuttuğumuz çalışmada, rakamlarla Türkiye'nin skorları, ayrımcılık ve ayrımcılığın önlenmesi, dilde eşitlik, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, çeşitlilik ve kapsayıcılık, kadın hakları için erkeklerin müttefik olduğu platformlar gibi temaları ...

MÜZAKERE KÜLTÜRÜ VE EŞİTLİKÇİ DİL

Bu akşam International BPW İstanbul Club derneğimizin Liderlik Okulunda konuşmacı olarak yer aldık. Dilimize yapışan ve cinsiyetçi olduğunu dahi sorgulamadığımız sözcükleri konuştuk. Medyadan örnekler paylaştık. Kısa filmler izledik. Cinsiyetçi kültürü nasıl istemeden, amaçlamadan ve maalesef sistematik şekilde nesilden nesile aktardığımızı gördük. Müzakere kültürü, farklı olmanın kıymetli olduğu ve yaratıcı düşünmeyi destekleyen bir ...

Yazışma Tekniklerinde İpuçları Atölyesi

Şubat 2022'de Cevdet İnci Eğitim Vakfı bursiyerleri için, sanal ortamda,  Yazışma Tekniklerinde İpuçları Atölyesini, gönüllülük esasına dayalı olarak düzenledik. Atölyede yüz yüze iletişim, yazılı iletişimin fonksiyonları, yazılı iletişim kanalları ve araçları, e-posta yazımının incelikleri, yapılan ortak hatalar, LinkedIn profili oluşturma, Whatsapp kullanımı, sözleşmeleri kolay okuma teknikleri gibi konularda pratik bilgiler ...

Sivil Düşün Desteğiyle “Stratejik Plan Hazırlama Atölyesi” 7 Şehirden İlgi Gördü.

Sivil Düşün Avrupa Birliği Programı danışmanı olarak, Dünya Çocuk Hakları Savunucuları Derneği ekibiyle Stratejik Planlama Atölyesi düzenledik. Sanal ortamda interaktif gerçekleştirdiğimiz programda Bursa, Sakarya, Ankara, Hakkari, Kahramanmaraş, İstanbul ve Giresun'dan hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin seçkin temsilcileri yer aldı. Sivil Düşün desteğiyle, Dünya Çocuk Hakları Savunucuları Derneğine "kurumsallaşma" alanında danışmanlık ...

Sivil Düşün Desteğiyle, Stratejik Plan Atölyesi

02.10.2021 tarihinde, Eşit Nesiller Derneği ev sahipliğinde sivil toplum liderleriyle buluştuk. Sivil Düşün desteğiyle gerçekleştirilen online atölye programında Stratejik Plan Yazımı konusunda yöntemler paylaştık. İş zekası, paydaş yönetimi, değer yaratma, strateji, hedefler, stratejik plan yazım adımları üzerine odaklandığımız atölyede Ankara, İzmir ve Adana'dan katılım sağlandı.

BORUSAN BORÇELİK EKİBİYLE ATÖLYELER SERİSİ

Haziran 2021'de BORUSAN grubu şirketlerinden BORÇELİK'in hevesli ekibiyle bir dizi atölyelerde birlikte çalışma imkanı bulduk. Müzakere, zaman ve toplantı yönetimi, yazışma kültürü gibi temaları içeren programlarda birimlerde farklı pozisyonlarda görev yapan profesyoneller sanal sınıfta uygulama çalışmaları gerçekleştirdiler.

“HERKES İÇİN EŞİTLİK” 8 MART İNCİ HOLDİNG ETKİNLİĞİ

İnci Holding 40'a yakın profesyonel, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği farkındalık programında buluştu. 8 Mart 2021'de sanal olarak gerçekleştirilen buluşmada "HERKES İÇİN EŞİTLİK" mottosuyla cinsiyet kalıpları, eşitlikçi dil, iş yaşamında kapsayıcılık ve çeşitlilik, Dünya Ekonomik Forumu cinsiyet eşitliği verileri, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, şiddetsiz iletişim, flört şiddeti, dijital şiddet gibi konular ...

“HERKES İÇİN EŞİTLİK” 8 MART TEKNOPARK ETKİNLİĞİ

GOSB Teknopark Blink TTO evsahipliğinde 50'ye yakın profesyonel, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği farkındalık programında buluştu. 8 Mart 2021'de sanal olarak gerçekleştirilen buluşmada "HERKES İÇİN EŞİTLİK" mottosuyla cinsiyet kalıpları, eşitlikçi dil, iş yaşamında kapsayıcılık ve çeşitlilik, Dünya Ekonomik Forumu cinsiyet eşitliği verileri, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, şiddetsiz iletişim, flört şiddeti, dijital şiddet ...

İlkelerde Derinleştiğimiz “İyi Yönetişim” Atölyelerimiz

Birgi Mefar'da, '7 İlke 7 Elçi' kurumsal yönetişim kültürel entegrasyon programımız kapsamında Kasım ayında "adillik", Aralık ayında "hesap verebilirlik", Ocak ayında "şeffaflık", Şubat ayında ise "etkililik" ilkelerini ele aldığımız atölyeler sunduk. Şubat ayında özel bir oturum daha gerçekleştirerek, Elçilerimizin kurumsal öneriler geliştirmelerini kolaylaştıracak ufuk açıcı "şirketlerden iyi yönetişim uygulamalarını" ele aldığımız ...

“Zamanı ve Toplantıları Verimli Yönetme” Atölyesi

GOSB Teknopark Blink TTO işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi atölyelerimizde Şubat ayında zaman ve toplantı yönetimi konusunu ele aldık. 5 farklı şirketten katılım sağlanan programımızda 2 vaka çalışması eşliğinde, zamanı kıymetli kullanmanın önemi, zamanı planlama ve önceliklendirme teknikleri, zaman hırsızları ile baş etme teknikleri, çevik toplantı organizasyonu, paydaş iletişimi, zor katılımcıları doğru ...
About

Shall replenish. Tree doesn’t face. There which creepeth multiply fish unto of Seed. Behold made two Rule divided. Fruit form.

Instagram
This endpoint has been retired
Follow us