Spring Global

Birgi Mefar’da ‘MÜZAKERECİNİN YOL HARİTASI’ Atölyesi

Birgi Mefar’da, ‘7 İlke 7 Elçi’ kurumsal yönetişim kültürel entegrasyon programımız kapsamında ‘Müzakerecinin Yol Haritası’ Atölyesini gerçekleştirdik. 27 Kasım tarihinde gerçekleştirdiğimiz Atölye kapsamında değer yaratma bilinci, paydaş analizi, ilişkilerde güven oluşturma, iyi yönetişim ilkeleri, müzakereye hazırlık teknikleri, müzakereci tipleri, çatışma analizi, müzakere sırasında duyguları doğru yönetme, müzakere sonrası çarpan etki yaratma ve takip süreçleri konularını hayattan örnekler, vaka çalışmaları ve rol oynama deneyimleri eşliğinde ele aldık.