Spring Global

Archive

Sivil Düşün Desteğiyle “Stratejik Plan Hazırlama Atölyesi” 7 Şehirden İlgi Gördü.

Sivil Düşün Avrupa Birliği Programı danışmanı olarak, Dünya Çocuk Hakları Savunucuları Derneği ekibiyle Stratejik Planlama Atölyesi düzenledik. Sanal ortamda interaktif gerçekleştirdiğimiz programda Bursa, Sakarya, Ankara, Hakkari, Kahramanmaraş, İstanbul ve Giresun'dan hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin seçkin temsilcileri yer aldı. Sivil Düşün desteğiyle, Dünya Çocuk Hakları Savunucuları Derneğine "kurumsallaşma" alanında danışmanlık ...

Sivil Düşün Desteğiyle, Stratejik Plan Atölyesi

02.10.2021 tarihinde, Eşit Nesiller Derneği ev sahipliğinde sivil toplum liderleriyle buluştuk. Sivil Düşün desteğiyle gerçekleştirilen online atölye programında Stratejik Plan Yazımı konusunda yöntemler paylaştık. İş zekası, paydaş yönetimi, değer yaratma, strateji, hedefler, stratejik plan yazım adımları üzerine odaklandığımız atölyede Ankara, İzmir ve Adana'dan katılım sağlandı.

BORUSAN BORÇELİK EKİBİYLE ATÖLYELER SERİSİ

Haziran 2021'de BORUSAN grubu şirketlerinden BORÇELİK'in hevesli ekibiyle bir dizi atölyelerde birlikte çalışma imkanı bulduk. Müzakere, zaman ve toplantı yönetimi, yazışma kültürü gibi temaları içeren programlarda birimlerde farklı pozisyonlarda görev yapan profesyoneller sanal sınıfta uygulama çalışmaları gerçekleştirdiler.

“HERKES İÇİN EŞİTLİK” 8 MART İNCİ HOLDİNG ETKİNLİĞİ

İnci Holding 40'a yakın profesyonel, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği farkındalık programında buluştu. 8 Mart 2021'de sanal olarak gerçekleştirilen buluşmada "HERKES İÇİN EŞİTLİK" mottosuyla cinsiyet kalıpları, eşitlikçi dil, iş yaşamında kapsayıcılık ve çeşitlilik, Dünya Ekonomik Forumu cinsiyet eşitliği verileri, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, şiddetsiz iletişim, flört şiddeti, dijital şiddet gibi konular ...

“HERKES İÇİN EŞİTLİK” 8 MART TEKNOPARK ETKİNLİĞİ

GOSB Teknopark Blink TTO evsahipliğinde 50'ye yakın profesyonel, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği farkındalık programında buluştu. 8 Mart 2021'de sanal olarak gerçekleştirilen buluşmada "HERKES İÇİN EŞİTLİK" mottosuyla cinsiyet kalıpları, eşitlikçi dil, iş yaşamında kapsayıcılık ve çeşitlilik, Dünya Ekonomik Forumu cinsiyet eşitliği verileri, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, şiddetsiz iletişim, flört şiddeti, dijital şiddet ...

İlkelerde Derinleştiğimiz “İyi Yönetişim” Atölyelerimiz

Birgi Mefar'da, '7 İlke 7 Elçi' kurumsal yönetişim kültürel entegrasyon programımız kapsamında Kasım ayında "adillik", Aralık ayında "hesap verebilirlik", Ocak ayında "şeffaflık", Şubat ayında ise "etkililik" ilkelerini ele aldığımız atölyeler sunduk. Şubat ayında özel bir oturum daha gerçekleştirerek, Elçilerimizin kurumsal öneriler geliştirmelerini kolaylaştıracak ufuk açıcı "şirketlerden iyi yönetişim uygulamalarını" ele aldığımız ...

“Zamanı ve Toplantıları Verimli Yönetme” Atölyesi

GOSB Teknopark Blink TTO işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi atölyelerimizde Şubat ayında zaman ve toplantı yönetimi konusunu ele aldık. 5 farklı şirketten katılım sağlanan programımızda 2 vaka çalışması eşliğinde, zamanı kıymetli kullanmanın önemi, zamanı planlama ve önceliklendirme teknikleri, zaman hırsızları ile baş etme teknikleri, çevik toplantı organizasyonu, paydaş iletişimi, zor katılımcıları doğru ...

“Yazışma Tekniklerinde İpuçları” Atölyesi

26-27 Ocak 2021 tarihlerinde 5 firmadan profesyonellerin katılımıyla, GOSB Teknopark Blink TTO faaliyetlerimiz kapsamında,  "Yazışma Tekniklerinde İpuçları" Atölyesi düzenledik. Atölyede yazılı ve sözlü iletişimin unsurları, yazılı iletişim araçları ve kanalları, paydaşların doğru seçimi, e-postalardaki temel hatalar, sözleşmeleri kolay okuma önerileri, evrak dereceleri, basılı ve dijital kurumsal hafıza oluşturma gibi konuları ...

“Hayatın İçinden İletişim ve Müzakere” İnteraktif Dijital Atölye

13 farklı iş kolundan 21 iş insanının katıldığı atölyemizde gerçek hayattan örnekler eşliğinde değer yaratmada ipuçları, güven oluşturma, iyi yönetişim ilkeleri, müzakere türleri, ihtiyaç bazlı müzakere yönetimi, sorun analizi, müzakerelerde hazırlık/performans/çarpan etkili takip süreci yönetimi gibi konuları ele aldık. 2 farklı vaka üzerinden grup çalışmaları düzenlenen atölyemizin tekrarı 4 Şubat ve ...

“Zor Müzakerecilerle Baş Etmek” Dijital Atölye

Yılın ilk dijital atölyesini çatışma analizi ve zor müzakerecilerle baş etmek üzerine düzenledik. Tam kadro 18 katılımcı ile İstanbul, İzmir, Adana, Ankara ve Samsun'dan farklı meslek gruplarının katıldığı programın bir sonraki grubu 21 Ocak ve 4 Şubat tarihlerinde düzenlenecek.
About

Shall replenish. Tree doesn’t face. There which creepeth multiply fish unto of Seed. Behold made two Rule divided. Fruit form.

Instagram
This endpoint has been retired
Follow us