Spring Global

ETİ Akademi’de ‘MÜZAKERECİNİN YOL HARİTASI’ Atölyesi

ETİ Akademi’de, farklı fonksiyonlardan ekip arkadaşlarımızın katılımıyla çevrimiçi ‘Müzakerecinin Yol Haritası’ Atölyesini gerçekleştirdik. 3-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Atölye kapsamında değer yaratma bilinci, paydaş analizi, ilişkilerde güven oluşturma, iyi yönetişim ilkeleri, müzakereye hazırlık teknikleri, müzakereci tipleri, müzakere sırasında duyguları doğru yönetme, müzakere sonrası çarpan etki yaratma ve takip süreçleri konularını hayattan örnekler ve vaka çalışmaları eşliğinde ele aldık.