Spring Global

Etkiniz AB Programı’ndayız!

ETKİNİZ (https://etkiniz.eu/), Uluslararası İnsan Hakları Çerçevesine uyumun izlenmesi için sivil toplum kuruluşları, ağlar, platformlar ve sivil inisiyatiflere destek sağlayacak bir Avrupa Birliği programıdır. Program, Avrupa Birliği’nin aday ülkelerde sivil toplumun güçlenmesi için uyguladığı Sivil Toplum Aracı (CSF 2017) kapsamında finanse ediliyor. Ocak ayında başlayan ve 3 yıl sürecek olan Program, sivil toplumun izleme kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye’de yeni başlayan program, sivil toplum kuruluşlarına kapasite geliştirme konusunda 4 ana dalda danışmanlık ve eğitim sunacak.

Kurucumuz Müjde Çetin, programın elemelerinden geçerek AB Delegasyonu tarafından ETKİNİZ UZMAN HAVUZU için onaylandı.

Çetin, strateji geliştirme, kurumsal yapı kurma, iletişim ve ilişki yönetimi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği gibi konularında, programa başvuran STK’lara hizmet verebilecek.