Spring Global

Hizmet Alanlarımız.

Strateji Atölyeleri

Hedef Kurumun/Kuruluşun kısa ve orta vadeli hedef, öncelik ve stratejisini belirlemek. Danışmanlık çalışması; bu amaçla düzenlenecek çalıştaylar ve oluşturulacak sonuç dokümanlarından oluşur. ...