Spring Global

İNCİDEN GÖNÜLLÜLER BULUŞMA ETKİNLİĞİ

İnci Vakfı’nın kurumsal iletişim, veli seminerleri, kodlama eğitimi ve proje yazma konusunda katkı sunan gönüllüleri yıllık bilgi paylaşımı toplantısında bir araya geldi. Vakıf yönetiminin ve profesyonel ekibin de katıldığı buluşmada Vakfın Mütevelli Heyeti üyesi de olan Müjde Çetin “gönüllü olmak, sosyal sorumluluk bilinci, gönüllülük anlayışımız, yönerge çalışmamız, projelerdeki çalışma ilkelerimiz ve yöntemlerimiz, vb” konularda sunum yaptı. Gönüllüleri temsilen sunuma saha deneyimlerini aktaran Ela Burcu Uçel ise “İnci Vakfı gönüllüsü olmak ve eğitimde fırsat eşitliği konularında ailelerle iletişim yoluyla yaratılan değeri” verimli şekilde vurguladı. Program, Gönüllülerimizin görüş ve önerileri ile tamamlandı.