Spring Global

‘İŞ YAŞAMINA HAZIRIM!’ Atölyelerinden ‘Yazışma Tekniklerinde İpuçları’ Atölyesini İzmir’de Gerçekleştirdik.

  Sosyal fayda ön planda tutularak, iş yaşamına adım atma aşamasında olan her bireyin genel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanmış bu program; aynı zamanda iş dünyası kurumlarının birçok bilgi ve beceri ile donatılmış, neredeyse göreve başlamaya hazır işgücüne sahip olmaları için de ideal bir araçtır. Amaç; iş yaşamına özgü kültür ve iş yapma biçimlerine ilişkin, bireylerde şimdiden farkındalık oluşturmak ve gerekli olacak ilk yetkinliklerle onları donatmaktır.

Program iş yaşamına atılmak üzere olan (mezun adayı veya yeni mezun) veya yeni atılmış katılımcılar için tasarlanmıştır. Bu bağlamda katılımcı adayları programa bireysel başvuru yapabilecekleri gibi; kurumsal başvurular da alınmaktadır. STK’lar, Üniversiteler, Ticaret/Sanayi Odaları, şirketler programı kendi bünyelerinde düzenlemek için başvuruda bulunabilirler. Genel katılıma açık gruplarda ise; şirketlerin oryantasyon amaçlı dahil ettikleri katılımcıların yanı sıra, bireysel başvuru yapan adaylar birlikte yer alabilmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hizmetleri portföyümüzde bulunan, “gençler için sürdürülebilirlik” teması üzerine kurguladığımız, toplam 8 atölye (uygulama) çalışmasından oluşan “İş Yaşamına Hazırım!” Atölyeleri (Sertifika Programı) içeriği şu şekildedir:
1. “Ayna Özgeçmiş” Nasıl Yazılır? / Mülakatlarda Başarıya Giden Altın Yol
2. Sektörlerin Ruhu “Yerim Neresi?”
3. Kurumsal İtibar ve Profesyonel Görünüm
4. Kurum İçi Koordinasyon ve Farklılıkları Yönetmek
5. Etkin Toplantı Yönetimi ve Zaman Yönetimi / Ajandalar
6. Yazışma Tekniklerinde İpuçları (protokoller, e-postalar, vb.)
7. İnsan Gücü Yönetimi, Çeşitlilik ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
8. Bir Çalışanın İş Yasası’na Göre Hak ve Yükümlülükleri

”İş Yaşamına Hazırım!” Atölyelerinden ”Yazışma Tekniklerinde İpuçları” Atölyesini Cevdet İnci Eğitim Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştirdik.

İstanbul’da düzenlenecek ”İş Yaşamına Hazırım!” Atölyeleri için ön kayıtlar başlamıştır!