Spring Global

İş Yaşamına Hazırım! Atölyeleri

“İŞ YAŞAMINA HAZIRIM!” ATÖLYELERİ

 

Neden Böyle Bir Program Tasarlandı?

Sosyal fayda ön planda tutularak, iş yaşamına adım atma aşamasında olan her bireyin genel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarlanmış bu program; aynı zamanda iş dünyası kurumlarının birçok bilgi ve beceri ile donatılmış, neredeyse göreve başlamaya hazır işgücüne sahip olmaları için de ideal bir araçtır. Amaç; iş yaşamına özgü kültür ve iş yapma biçimlerine ilişkin, bireylerde şimdiden farkındalık oluşturmak ve gerekli olacak ilk yetkinliklerle onları donatmaktır.

Programda Hangi Yöntemler İzleniyor?

Eğitim yerine “atölye” dememizin sebebi, bütün programın yuvarlak masalarda konumlanarak, sürekli grup çalışması halinde, son derece dinamik tasarlanmış olmasıdır. Hedef; hem temel bilgileri paylaşmak, hem de “yaşayarak öğrenme” deneyimi eşliğinde, öğrenme sürecini hızlandırmak ve çok yönlü hale getirmektir. Mezun adaylarının veya yeni mezunların soru sormasına fırsat vererek, deneyim paylaşımı aracılığıyla katma değer sağlamaktır. Program boyunca eğitmen destekli sunumların yanı sıra, filmlerden yorumlama, grup çalışmaları, vaka analizleri, bireysel çalışmalar, anket çalışmaları, kişisel değerlendirmeler vb. yöntemlerden de faydalanılmaktadır.

Sertifikaya hak kazanmak için, son oturumu takiben yapılan yazılı sınavda başarılı olmak ve 10 temanın 8’ine katılmış olmak gerekir.

Program; kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar olmak üzere 5 sektörde deneyim sahibi F.Müjde Çetin tarafından tasarlanmış olup, katılımcıların iş yaşamına ilişkin sorabilecekleri hemen hemen tüm sorulara cevap bulacakları bir fırsat sağlanmaktadır. Spring Global’ın Kurucusu olan Çetin, mevcut eğitim ve danışmanlık alanlarının yanı sıra, halihazırda kariyer gelişimi konusunda hem üniversite öğrencilerine hem de iş yaşamındaki profesyonellere mentorluk yapmaktadır.

Kim İçin?

Program iş yaşamına atılmak üzere olan (mezun adayı veya yeni mezun) veya yeni atılmış katılımcılar için tasarlanmıştır.

Bu bağlamda katılımcı adayları programa bireysel başvuru yapabilecekleri gibi; kurumsal başvurular da alınmaktadır. STK’lar, Üniversiteler, Ticaret/Sanayi Odaları, şirketler programı kendi bünyelerinde düzenlemek için başvuruda bulunabilirler.

Genel katılıma açık gruplarda ise; şirketlerin oryantasyon amaçlı dahil ettikleri katılımcıların yanı sıra, bireysel başvuru yapan adaylar birlikte yer alabilmektedir.

Beni Nasıl Bir İçerik Bekliyor?

Sürdürülebilir Kalkınma Hizmetleri portföyümüzde bulunan, “gençler için sürdürülebilirlik” teması üzerine kurguladığımız, toplam 10 atölye (uygulama) çalışmasından oluşan “İş Yaşamına Hazırım!” Atölyeleri (Sertifika Programı) içeriği şu şekildedir:

  1. “Ayna Özgeçmiş” Nasıl Yazılır?
  2. Mülakatlarda Başarıya Giden Altın Yol
  3. Sektörlerin Ruhu “Yerim Neresi?”
  4. Kurumsal İtibar ve Profesyonel Görünüm
  5. Kurum İçi Koordinasyon ve Farklılıkları Müzakere Kültürüyle Yönetmek
  6. Etkin Toplantı Yönetimi ve Zaman Yönetimi
  7. Yazışma Tekniklerinde İpuçları 1 (temel kavramlar)
  8. Yazışma Tekniklerinde İpuçları 2 (uygulama: protokol, teşekkür mektubu, e-posta vb.)
  9. Çeşitlilik ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  10. Bir Çalışanın İş Yasası’na Göre Hak ve Yükümlülükleri

İçeriği Çeşitlendirmemiz/Değiştirmemiz Mümkün Mü?

Kurum içi veya grup halinde başvurularda Atölye içeriği, şirketin/grubun (katılımcıların) ihtiyaç ve beklentilerine göre düzenlenebilir, farklı konular eklenebilir, mevcut konular azaltılabilir.

Programın Takvimi ve Yatırım Tutarı Nedir?

Her bir atölye ½ gün olmak üzere, Sertifika Programı toplam 5 günden oluşmaktadır. Her gruba 20-40 kişi katılım sağlayabilir. Grup sunumlarının süreleri ve sıklığı, grup sayısına göre ayarlanabilir. Katılımcılar seçtikleri oturumlara veya programın tamamına katılabilirler.

Programın yatırım tutarı düzenlendiği modele göre değişiklik göstermektedir. Münferit kayıtlarda, üstün başarılı öğrenciler için Spring Global bütçesinden %50 burs imkânı bulunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için:

mcetin@springgl.com | 0532 745 61 52 / 0212 234 98 48