Spring Global

Kadın Adayları Destekleme Derneği Üyeliğimiz Onaylandı!

KA.DER (Kadın Adayları Destekleme Derneği) derneği eğitmenlerinden Müjde Çetin’in üyelik süreci KA.DER Yönetim Kurulu tarafından onaylandı.

KA.DER, kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmelerini savunan bir kadın örgütüdür. Toplumu ve bireyleri ilgilendiren kararların alındığı, seçim ve atama ile oluşan tüm karar organlarında kadın erkek eşitliğini demokrasinin bir gereği olarak kabul eder. KA.DER, siyaset alanının toplumsal yaşam üzerindeki tayin edici özelliğini göz önünde bulundurarak, öncelikle siyasette eşit temsilin sağlanmasını ana hedef olarak belirlemiştir. Siyaset alanında sağlanacak eşit temsil, kadın erkek eşitliğinin her alanda gerçekleşmesini kolaylaştırmak gibi faaliyetlerini yürütmektedir.