Spring Global

Sivil Toplum Danışma Kurulu Toplantısındayız!

17 Ekim 2019 tarihinde Dış İşleri Bakanlığı AB Projeler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kamu-STK İşbirliği ve Türkiye’de Gönüllülük Süreçlerinin Güçlendirilmesi’ Danışma Toplantısına, İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği’ni temsilen katıldık. Yaklaşık 150 katılımcının yer aldığı buluşmada, Bakanlıkların sunuşlarını takiben Avrupa Gönüllülük Merkezi deneyimlerini paylaştı. Günün ikinci yarısında verimli bir atölye çalışması düzenlenerek, Türkiye’de gönüllülüğü güçlendirme konusunda yöntemler irdelendi.