Spring Global

“STÖ’lerde Paydaş Haritaları ve İletişim Matrisi” Eğitimimizi Tamamladık!

Cevdet İnci Eğitim Vakfı profesyonelleri ve her eğitime önem verip zaman ayıran Yönetim Kurulu Üyeleri ile “STÖ’lerde Paydaş Haritaları ve İletişim Matrisi” Eğitimimizi tamamladık.

5-6 Ağustos tarihlerinde İzmir’de gerçekleşen programda, öncelikle STÖ’lerde “pazarlama” bilincini irdeledik. Müşteri’den Paydaş’a evrilen kavramlar üzerinde akıl yürüttük. Vakfın Paydaş Haritasını hazırladık. Hangi paydaşa, hangi kanaldan, hangi araçla, hangi mesajla, hangi sıklıkla ve kimin aracılığıyla erişeceğimizi çalıştık. Ekip üyelerimizin unvanlarını yeniden yazdık.