Spring Global

Strateji Atölyeleri

Hedef

Kurumun/Kuruluşun kısa ve orta vadeli hedef, öncelik ve stratejisini belirlemek.

Danışmanlık çalışması; bu amaçla düzenlenecek çalıştaylar ve oluşturulacak sonuç dokümanlarından oluşur.

Çalışma boyunca kurumdaki tüm aktörler önemli bir iç görü ve kurumsal öğrenme süreci yaşarlar.

Çalışmanın Ana Adımları

  • Atölye öncesi hazırlık
  • Benchmark çalışması
  • Atölyelerin düzenlenmesi
  • Strateji Haritası
  • Yol Haritası
  • Kapanış Toplantısı
  • Takip Çalışması amaçlı Saha Ziyareti