Spring Global

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi BÜYEM ve AWEN işbirliğinde, JTI ekibine 5-6 Mart 2020 tarihlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi düzenledik. Temel kavramlar ile başlayan atölyede, Türkiye’nin Uluslararası Cinsiyet Uçurumu Endeksindeki skorunu, özel sektörden iyi örnekler eşliğinde tartıştık. Grup çalışmaları eşliğinde işbölümü sorunsalı ve siyaset, eğitim, sağlık, kentsel hizmetler gibi alanlardaki eşitlik verilerimizi çalıştık.