Spring Global

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimini Gerçekleştirdik!

Kurucumuz ve MBB Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Program Lideri Müjde Çetin, 4 Mart 2019 Pazar günü, Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin Yerel Yönetimler Akademisinde, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimi verdi. Yerel seçimler öncesi düzenlenen farkındalık programına 20’yi aşkın kadın aday katıldı. Eğitimde temel kavramlar, ayrımcılığın önlenmesi, yasal dayanaklar, uluslararası anlaşmalar, özel sektörden tematik çalışma örnekleri, cinsiyete dayalı iş bölümü, dilde cinsiyetçi yaklaşım, kadının siyasi yaşamdaki durumu ve rolü, Türkiye’nin diğer ülkelere kıyasla cinsiyet eşitliği uçurumundaki performansı irdelendi. Programın bitiminde sözü alan KADER Başkanı Nuray Karaoğlu, etkili sunumu için Müjde Çetin’e teşekkür ederek, derneğin yürüttüğü benzer çalışmalara ilişkin önemli bilgiler paylaştı ve adaylara başarılar diledi.