Spring Global

“Zamanı ve Toplantıları Verimli Yönetme” Atölyesi

GOSB Teknopark Blink TTO işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi atölyelerimizde Şubat ayında zaman ve toplantı yönetimi konusunu ele aldık. 5 farklı şirketten katılım sağlanan programımızda 2 vaka çalışması eşliğinde, zamanı kıymetli kullanmanın önemi, zamanı planlama ve önceliklendirme teknikleri, zaman hırsızları ile baş etme teknikleri, çevik toplantı organizasyonu, paydaş iletişimi, zor katılımcıları doğru yönetmek, toplantı sonrası kolay raporlama ve iş bölümü takibi konularında derinleştik. Bir sonraki programımızı 8 Mart günü toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine düzenleyeceğiz!