Spring Global

Yazışma Tekniklerinde İpuçları Atölyesi

Şubat 2022’de Cevdet İnci Eğitim Vakfı bursiyerleri için, sanal ortamda,  Yazışma Tekniklerinde İpuçları Atölyesini, gönüllülük esasına dayalı olarak düzenledik. Atölyede yüz yüze iletişim, yazılı iletişimin fonksiyonları, yazılı iletişim kanalları ve araçları, e-posta yazımının incelikleri, yapılan ortak hatalar, LinkedIn profili oluşturma, Whatsapp kullanımı, sözleşmeleri kolay okuma teknikleri gibi konularda pratik bilgiler paylaştık. Yaklaşık 50 katılımcının dahil olduğu programı eğlenceli uygulama atölyemizle tamamladık..