Spring Global

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi

Kurumsal Hedef (özet)

“Sürdürülebilirlik” ve “Sorumlu Liderlik” kavramlarının vazgeçilmez hale geldiği günümüz iş dünyasında, kapsayıcı kalkınmaya fayda sağlamak amacıyla, tüm ekibin hem iş yaşamlarında hem de özel yaşamlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalıklarının arttırılmasına katkı sağlamak.

Çalışanların hem iş yaşamı, hem de özel yaşamdaki ilişki kalitesini artırmak.

Bu yolla, bugüne kadar benimsenmiş ve gerçekleştirilmiş cinsiyet eşitliği politikalarını daha verimli bir şekilde entegre etmek, mobilize etmek, geliştirmek, duyurmak ve sürdürmek.

Atölye Programının Konusu

Kurumsal hedef ve öncelikler kapsamında, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği temasına ilişkin temel kavramlar, alan çalışmaları, veriler ve örnekler eşliğinde atölye çalışması.

Atölye Programının Amacı (özet)

Bireylerin toplumdaki rollerine ve davranış seçimlerine yeni bir perspektiften bakıp, kendi düşünce ve tutumlarını sorgulatarak; yaşamın farklı alanlarında (istihdam, aile, eğitim, sağlık, şiddet, vb.) fırsat ve yaşam eşitliğini güçlendirici uygulama çalışmaları ve veriler eşliğinde, farkındalık düzeylerini artırmak.

Atölye Programının Uygulama Yöntemi

Atölye içeriği şirketin cinsiyet eşitliği verileri ve uygulamalar konusunda ön çalışma yapılarak hazırlanır. Böylece şirketin konuya ilişkin politika ve uygulamalarına ait bilgiler/veriler atölye içeriğine eklenir.

Uygulama esasları:

 • Çalışmanın verimi açısından 1 grup 15-20 kişiden oluşur.
 • Her grup ½ gün veya 1 tam gün atölye çalışması yapar.
 • Atölyeler tamamen interaktif yöntemlerle ilerlemektedir:
 • Konu anlatımı (temel kavramlar, ülkemizin toplumsal cinsiyet eşitliği verileri)
 • Resimler ve fotoğraflar üzerinden interaktif yorumlama
 • Filmler (reklamlar, kamu spotları, sivil toplum kuruluşlarının videoları, şirketlerin KSS videoları, vb.) üzerinden interaktif yorumlama
 • Grup çalışmaları
 • Soru & Cevap

Atölye Programının İçeriği (süreye göre farklılık gösterir)

 • Ayrımcılık / Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık / Ayrımcılıkla Mücadele
 • “Biyolojik Cinsiyet” ve “Toplumsal Cinsiyet” Kavramları
 • Grup Çalışmaları
 • Dilimizde ve Medyada Cinsiyet Eşitliği
 • Dünya Liginde Türkiye: Rakamlarla Cinsiyet Eşitliği (Eğitim, İstihdam, Sağlık, Şiddet vb.)
 • İş Dünyası Aktörlerinin Rolü ve Kurumsal TCE Politikaları
 • Uluslararası Uygulamalar ve Sözleşmelerden Alıntılar