Spring Global

F. Müjde Çetin Hakkında

F. Müjde Çetin Anlaşma Müzakerecisi, Yönetim Danışmanı, Eğitmen, Mentor, Moderatör ve sivil toplum gönüllüsüdür.

Çetin, Leyla Alaton’un bursuyla sürdürdüğü Global Mediators&Negotiators (Profesyonel Müzakereci Eğitimleri) Sertifikasyon sürecini tamamlayarak, 01.06.2019 itibariyle uluslararası listelerde yer alarak Türkiye’nin sertifikalı ilk 2 Anlaşma Müzakerecisi’nden biri olmuştur. Ayrıca Londra merkezli Negotiators Society’de Kurucu Üye statüsündedir.

Çetin, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İng) Bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ekonomi Hukuku Bölümünde, onur derecesiyle tamamlamıştır.

20 yılı aşkın iş yaşamına Yapı ve Kredi Bankası AŞ’de başlamış, sonrasında Doğuş Holding’de orta kademe yönetici olarak görev almıştır. 2009-2012 yılları arasında AB İş Geliştirme Merkezinde (EU Business Centre) Genel Müdür olarak bulunmuş, bu süre zarfında idari ve yönetsel sorumluklarının yanı sıra, birçok KOSGEB Girişimcilik eğitimi sunmuş, özellikle kadın STK’larında gönüllü eğitimler vermiştir. 2012-2014 yılları arasında Birleşmiş Milletler Koordinatörü (UNFPA) olarak “Kadın Dostu Kentler” projesinde Doğu Anadolu bölgesinde görev almış, bu görevi sırasında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitici Eğitimi”ni tamamlamıştır. Proje kapsamında özellikle Doğu Anadolu’da saha çalışmaları yürütmüş, kamu kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarında, meslek örgütlerinde, Üniversitelerde “Kadın-Erkek Eşitlik Birimleri” kurmuştur.

2015 yılından itibaren, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı çatısı altındaki fon aracılığıyla yürüten Argüden Yönetişim Akademisinde, Koordinatör unvanıyla yaklaşık 4 yıl görev yapmıştır. Türkiye’nin ilk Entegre Raporunu yazan ekibin liderliğini üstlenmiştir.

2018 yılı sonunda, fikri sermayesini toplumsal kalkınma için mobilize etmek amacıyla, Spring Global danışmanlık firmasını kurmuştur. Halen sürdürülebilir kalkınma ve paydaş ilişkileri konuları öncelikli olacak şekilde her sektöre hizmet vermektedir.

Ayrıca:

 • Kurucu üyelerinden olduğu Birleşmiş Milletler MBB International Turkey Chapter (Mediators Beyond Borders International) kapsamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği programlarının Lideri’dir (Gender Programme Leader).
 • İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (BPW) İstanbul Kulübünde Yönetim Kurulu Üyesidir.
 • Cevdet İnci Eğitim Vakfı’nda Mütevelli Heyeti Üyesidir.
 • Türkiye Avrupa Vakfında Danışma Kurulu Üyesidir.
 • TÜSİAD WEPs (Kadının Güçlenmesi İlkeleri) çalışma grubu üyesidir.
 • Danışmanları AB Delegasyonu tarafından onaylanan, “Etkiniz” AB Programında Eğitmen ve Danışmandır.
 • GOSB Teknopark Yetkili Danışmanlarındandır.
 • EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) Türkiye listesindeki kurumsal yönetim Danışmanlarındandır.
 • Kadın Adayları Destekleme Derneğinde (KADER) Eğitmen ve aktif üyedir.
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nde gönüllü Mentor’dur.
 • UNICEF üyesidir.

 

Çetin’in başlıca faaliyet alanları şunlardır:

Sürdürülebilir Kalkınma

 • Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Projeleri (UN SDGs 4, 5, 8, 10, 11, 16 ,17)
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyeleri
 • Entegre Raporlama ve Entegre Düşünce Atölyeleri
 • Sivil Toplumda İyi Yönetişim, Strateji, Finansal Sürdürülebilirlik ve Proje Yönetimi
 • Güven Mimarisi ve Kurumsal İtibar
 • Organizasyonel Yapılanma ve Gelişim
 • Girişimciler İçin Sürdürülebilirlik
 • “İş Yaşamına Hazırım!” Atölyeleri
 • Mentorluk

 

İşbirliği Mimarisi

 • Müzakere
 • Çatışma Yönetimi
 • STK-Kamu-Özel Sektör İşbirliği Mimarisi
 • Etkin Paydaş Katılımı ve Paydaş İlişkileri Yönetimi
 • İç Koordinasyon ve İnsan Gücü Yönetimi
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri
 • Moderasyon