Spring Global

“7 İLKE 7 ELÇİ” Birgi Mefar’a özel İyi Yönetişim Modeli

İlaç sektörünün liderlerinden Birgi Mefar Group’da iyi yönetişim uygulamalarını derinleştireceğimiz bir “sürekli öğrenerek değer yaratma” modelini başlıyoruz: 7 İLKE 7 ELÇİ!

Lansmanını 16 Eylül’de gerçekleştirdiğimiz programda 7 ay boyunca şeffaflık, adillik, tutarlılık, hesap verebilirlik, katılımcılık gibi ilkeler üzerinde çalışacağız. 7 İlkenin 7 elçi tarafından sahiplenildiği programda, iyi yönetişim uygulamaları ve aksiyon planının yanısıra Etkili Sunuş Becerileri ve Müzakerecinin Yol Haritası gibi farklı yetkinlik geliştirme atölyeleri de yapacağız.